Menu

Communiceren vanuit je hart

Op het moment dat ik in contact kwam met Geweldloze Communicatie wist ik: dit is wat ik al die tijd gemist heb. Van jongs af aan probeerde ik al mensen bij elkaar te brengen. Ook later in mijn leven verbaasde ik me erover hoe mensen langs elkaar heen kunnen praten. Ik kon er maar niet de vinger op leggen waar het mis ging en het frustreerde me dat ik er geen oplossing voor vond.

Met Geweldloze Communicatie had ik ineens de tools in handen om mensen bij elkaar te brengen. Sinds 2007 geef ik trainingen Geweldloze Communicatie. In 2011 ben ik als derde Nederlander gecertificeerd door het Center for Nonviolent Communication.

Door het geven van de training Geweldloze Communicatie wil ik een bijdrage zijn naar meer verbinding en contact tussen mensen. Als er contact en verbinding is ontstaat er meer begrip, wat weer leidt tot meer harmonie.
Als mens zijn we altijd in contact met anderen. Soms verloopt zo'n contact vloeiend en ervaar je de verbinding. Een andere keer is het stroef en lijkt er een onoverbrugbare kloof te zijn. Op die momenten ga je op zoek om jezelf verder te ontwikkelen en te ontdekken wat er wel mogelijk is.
Wil jij bewuster worden van jouw communicatie en ontdekken hoe je je meer kunt verbinden met jezelf en de mensen om je heen? Je bent welkom op een van mijn trainingen!

Ik hou mijn groepen klein zodat ik iedereen echt kan horen en ondersteunen.
Mijn kracht is dat ik snel door heb waar spanningen zitten, zonder dat ik dit direct invul of voor je ga oplossen.
Ik help je vanuit je lichaam meer naar het voelen te gaan door lichaamsgerichte oefeningen die ik inzet vanuit mijn achtergrond in emotioneel lichaamswerk.
Ik hou de onkosten zo laag mogelijk. Zo draag ik eraan bij dat Geweldloze Communicatie beschikbaar is voor iedereen, ook voor mensen die niet zo veel te besteden hebben. De open trainingen bied ik daarom aan naar draagkracht.

Monie Doodeman

Monie Doodeman

Troelstraweg 79
3732 CB De Bilt
030-2658470
06-10867091

info AT communicerenvanuitjehart DOT nl

www.communicerenvanuitjehart.nl

KvK/ondernemingsnummer: 30260110

Agenda trainingen Geweldloze Communicatie Monie Doodeman