Menu


Welkom bij de Geweldloze Communicatie Kring!

 

De Nederlandstalige Kring voor Geweldloze Communicatie, vaak Verbindende Communicatie genoemd, is een vakgroep van rond de 80 trainers, al dan niet gecertificeerd door het Center for Nonviolent Communication* (CNVC). We zijn er voor iedereen die Geweldloze, of Verbindende Communicatie wil ervaren, oefenen en leren in het Nederlandse taalgebied. We zijn er voor jou... en om elkaar als collega's te steunen en inspireren in het uitdragen van dit prachtige gedachtegoed. 
 

Breed aanbod

We bundelen onze krachten om ons opleidingsaanbod te bevorderen in kwaliteit, kwantiteit en diversiteit. Met deze website bieden wij overzicht en transparantie in ons totale aanbod, zodat Verbindende / Geweldloze Communicatie zoveel mogelijk mensen bereikt en kan bijdragen aan een samenleving gebaseerd op begrip, gelijkwaardigheid en medemenselijkheid.

 

Maatwerk

Met circa 80 trainers bieden we een rijk palet aan expertise in specifieke sectoren, zoals: onderwijs, zorg, mediation, overheid, politie, opvoeding, jeugd-, buurt- & teamwerk, het bedrijfsleven en meer. Maatwerk is uiteraard mogelijk; op de trainers-profielen zie je welke specifieke expertise trainers met zich meebrengen. Ook kun je een mail sturen met specifieke vragen, dan zetten wij die uit naar onze trainers.

 

Scherp & actueel

Door regelmatig bij elkaar te komen, onderhouden wij ons trainersvak via: intervisie, het delen van inspiratie en ervaringen of het uitnodigen van externen. Ook zijn wij gekoppeld aan het Center for Nonviolent Communication en een wereldwijd netwerk van trainers. Regelmatig is er internationaal contact, levend of on-line en zorgen (inter)nationale kruisbestuivingen in het trainingsaanbod voor continue groei en inspiratie.*  Marshall Rosenberg is de grondlegger van Nonviolent Communication, ofwel
Geweldloze Communicatie. In 1984 richtte hij het Center for Nonviolent
Communication (CNVC). Zie ook www.cnvc.org

 

 

 

 

 

Erasmus+ Beurs voor volwasseneneducatie


Wereldwijd worden jaarlijks circa 8 Internationale Intensieve Trainingen (IIT’s) door het Center of Non Violoent Communication georganiseerd . Dit zijn trainingen voor 70-130 deelnemers vanuit tientallen verschillende landen die samen 10 dagen lang geweldloze communicatie leren, leven en ontwikkelen om zo samen groeien.

Vanaf 2023 hebben enkele GC-Kring leden aan de Europese IIT’s mee kunnen doen via een beurs voor stimulering van het Volwassenonderwijs van het Erasmus+ programma. Dit programma wordt gefinancieerd door de Europese Unie ter bevordering van een leven lang leren, het ondersteunen van ontwikkeling van individuen en actief Europees burgerschap. Door deelname aan de IIT’s wordt zowel kennis en ervaring opgedaan als internationaal netwerk en inzicht in verschillende culturele aspecten die spelen. De opgedane kennis is weer gedeeld met diegene aan wie we training geven en onderling in de GC-Kring van trainers. Op deze wijze versterken we elkaar en groeien we samen.

 

 

Online Festival Geweldloze Communicatie

Tussen 24 - 28 januari 2024 + extra's

Het vijfde Nederlandstalige Online GC Festival alweer!
Met trainers uit België en NL. Lees meer, schrijf je in...