Menu

Wat houdt lidmaatschap in?

 • Je hebt toegang tot deze website, daar kan je jouw aanbod op zetten.
 • Je kan deelnemen aan trainersbijeenkomsten. Gemiddeld wordt eens per maand door een lid, of door leden, een bijeenkomst gefacilieerd. Dat kan van alles zijn: intervisie, oefeningen uitwisselen, een thema uitdiepen, speciale expertises delen.
 • Je kan deelnemen aan onze inspiratie-trainingen met een externe trainer, gemiddeld eens per jaar.
 • Je kan deelnemen aan ons Kringweekend, eens in de twee jaar.
 • Je kan deelnemen aan onze boekenlees-groep.
 • Je kan zelf initiatieven nemen om binnen de Kring met elkaar iets te doen, denk aan intervisie in jouw regio.
 • Je kan vragen of je kan meelopen met meer ervaren trainers.
 • Je betaalt jaarlijks contributie om onze GC Kring financieel gezond te houden: een bedrag vanaf 50,--. Meer betalen mag, en als dit bedrag voor jou om een of andere reden te hoog is, dan doe je een verzoek bij de penningmeester.

Wil je eventueel lid worden?

Informatie over het lidmaatschap kan je vinden bij de leden, waarvan je er waarschijnlijk al een paar kent via de trainingen die je gevolgd hebt. Vanuit onze behoefte aan verbinding met -en ondersteuning van- jou vragen we je om twee kringleden te benaderen om jouw aanvraag te ondersteunen middels een kort tekstje.

Voor toetreding tot de GC Kring vragen we het volgende:

 • Dat je je betrokken voelt bij en geïnteresseerd bent in Geweldloze / Verbindende Communicatie, waarvan Marshall Rosenberg de grondlegger is;
 • Dat je Geweldloze Communicatie intensief ‘geleerd’ hebt en probeert te leven. We denken hierbij aan een minimum van 100 trainingsuren bij ten minste drie  GC/ VC-trainers;
 • Geweldloze / Verbindende Communicatie als (startend) trainer deelt en -groepsgewijs- uitdraagt;
 • De Internationale richtlijnen voor het delen van Geweldloze Communicatie onderschrijft (zie https://www.cnvc.org/guidelines).

Voldoe je aan deze criteria, dan stuur je die ondersteunende tekstjes van de twee Kringleden naar Martijn Ceelen, ceelen AT iconsultancy DOT nl, onze contactpersoon voor nieuwe leden. Hij stuurt jou een ‘questionnaire’, dat is een vragenlijst. Die vul je in en stuur je weer naar Martijn. Jouw potentiële lidmaatschap wordt vervolgens aangekondigd in De Kring. Als er geen bezwaar is, krijg je twee welkomstgesprekjes met leden. Als er wel bezwaar is, word je gevraagd daar eerst iets aan te doen (bijvoorbeeld wat meer trainingsuren maken).

Van de twee welkomstgesprekjes vraag je een kort verslagje, die voeg je toe aan de reeds ingevulde questionnaire. Die stuur je weer naar Martijn en dan is je lidmaatschap een feit.