Menu

Basistweedaagse
23.05.25

Deze tweedaagse is voor iedereen. En deze kan ook in het bijzonder gedaan worden door mensen die deel gaan nemen aan het Jaartraject Levenskunst, of aan de trainersopleiding Broedplaats Trainer Persoonlijke Ontwikkeling. Voor deze trajecten is het gedaan hebben van de basistraining verplicht.

'You don’t have to be brilliant. It’s enough to become progressively less stupid.’ (Marshall Rosenberg)

De essentie
De basis van Verbindende Communicatie is bewustzijn, (zelf) verbinding en het nemen van verantwoordelijkheid voor wat jij nodig hebt.
Er zijn methodes waarin dezelfde aspecten voorkomen, echter: geen enkele methode stelt de behoeften zo nadrukkelijk centraal. Dat geeft verdieping, die Verbindende Communicatie tot zo’n rijke aanpak maakt.

Kiezen voor verandering
Het gaat om een houding: minder vanuit triggers reageren. Aanvallend of defensief gedrag kun je veranderen.
In de opvoeding, in liefdesrelaties, op de werkvloer: we zijn allemaal mensen met fundamentele behoeften die ertoe doen.
Het is geschikt voor werk en privé.

Onderdelen die onder andere behandeld worden in de basistraining:- Waar komt Verbindende Communicatie vandaan en wat is de essentie?

Het nut van het bewustzijn van oordelen
Scherp onderscheid tussen waarneming en oordelen
Op zoek naar de (on)vervulde behoeften
De functie van emoties / gevoelens en het onderscheid daartussen
Het belang van het hebben van meerdere strategieën bij 1 behoefte
Het kunnen analyseren van een triggermoment en komen tot constructieve acties
De drempels die er zijn om je uit te spreken en hoe je die kunt overwinnen
Empathisch luisteren naar de ander en de enorme waarde daarvan
Een rottige boodschap kunnen horen door te horen wat erachter zit.
Kortom: het volledige model en de toepassing ervan.

Trainingsstijl: mijn trainingen zijn ervaringsgericht, concreet, praktisch, veel doen, met enige humor.
Mijn achtergrond is docent theater en docent Nederlands. Ik ben dus didactisch onderlegd.

Praktische informatie

Start Datum: 23.05.25
Datum/Tijd: vrijdag 23 en zaterdag 24 mei 2025 | 10:00 - 17:00
Adres: De Vlindertuin, Sperwerstraat 97
Plaats: Arnhem
Prijs: Krap bij kas: 225,– Particulier: 295,00 zzp’ers: 450,00, bedrijf: 625,00
Website: hestermacrander.nl


Hester Macrander

Hester Macrander

Oude Kraan 72
6811 LL Arnhem, en ook online

06 533 754 23

hestermacrander AT gmail DOT com

www.hestermacrander.nl

KvK/ondernemingsnummer: 09196466