Menu

MAANDELIJKS vanaf april 2024 - Inspirerende kennismaking/opfriss
18.12.24

Geweldloze Communicatie (GC), Verbindende Communicatie (VC) of Nonviolent Communication (NVC) is een manier van communiceren, ontwikkeld door Marshall B. Rosenberg. 

Verbindende Communicatie is niet enkel een communicatiemodel, maar veeleer een levenshouding, onderbouwd door heldere kaders en concrete tools, waarbij de intentie tot verbinding met jezelf en met de ander het uitgangspunt vormt.

Het gedachtegoed toepassen in het dagelijkse leven en op het werk bevordert een respectvolle dialoog waardoor je op een fijne, verbonden manier kan samenwerken en samenleven. En wie wil dat nu niet?

Inhoud

Tijdens deze inspirerende, online kennismaking of opfrissing stellen we op een interactieve manier de basisbeginselen van Verbindende Communicatie voor. We zoomen kort in op de aspecten binnen onze communicatie die kunnen bijdragen aan onderlinge verbinding en we staan ook stil bij een aantal elementen in onze taal die net het tegenovergestelde effect kunnen hebben en voor afstand of weerstand kunnen zorgen.

We geven concrete voorbeelden van waar communicatie soms vastloopt en hoe Verbindende Communicatie kan bijdragen aan het creëren, herstellen of verdiepen van verbinding.

We maken steeds de link met de praktijk en stemmen de voorbeelden die in de sessie aan bod komen af op de context.

Deelnemers krijgen verschillende kleine oefen- en uitwisselkansen om de nieuwe inzichten te toetsen aan eigen gewoonten om inzicht te krijgen in eigen groeikansen. We doen dit interactief zodat de deelnemers onmiddellijk kunnen ervaren waar Verbindende Communicatie kan bijdragen aan de eigen communicatiestijl.

Verder krijgen de deelnemers ook een paar concrete tools en tips mee naar huis die hen in hun dagdagelijks leven en werk al kunnen inspireren.

Voor wie

Voor iedereen die interesse heeft in en wil kennismaken met Verbindende Communicatie en voor wie reeds een opleiding rond Verbindende Communicatie volgde en graag de basisbeginselen nog eens wil opfrissen.

Praktische informatie

Start Datum: 18.12.24
Datum/Tijd: | 10 - 17u30
Adres: ONLINE
Plaats:
Prijs: 75
Website: praatkracht.be


Corrylaura van Bladel

Corrylaura van Bladel

Oude Vorstseweg 25
2430 Eindhout
+32486234257
+32486234257

info AT praatkracht DOT be

www.praatkracht.be.be

KvK/ondernemingsnummer: