Menu

Leergang Verbindende Communicatie in het Onderwijs
12.11.21

“We verlangen naar onderwijs dat energie geeft, een omgeving waarin jonge mensen kunnen bloeien. Onderwijs dat het leven verrijkt.”
Eva Maria Schneijderberg en Irma Bergmans

Volwassenen zijn de belangrijkste schakel in het onderwijs. Zij kunnen een omgeving creëren die kinderen en jongeren ondersteunt om later op hun eigen manier deel te kunnen nemen aan een maatschappij waarbinnen iedereen ertoe doet. Verbinding, ontspanning en plezier zijn onmisbare voorwaarden om tot leren te komen. Wij, als volwassenen, kunnen deze waarden vormgeven en voorleven binnen de hele onderwijsorganisatie; naar elkaar, naar kinderen en ouders.

Soms lijkt het alsof er in het onderwijs van alles moet, weinig mag en niets kan. Iedereen moet zich aan regels en de lesstof houden, verwachtingen van ouders moeten gemanaged en scholen zijn gebonden aan richtlijnen van de Inspectie. Het lijkt alsof we vooral bezig zijn met de vraag: doet iedereen wat gedaan moet worden? Een andere uitdaging vormt de communicatie. Het dagelijkse leven op een school bestaat uit vele ontmoetingen tussen mensen. Dit levert regelmatig wrijving op, momenten waarop verbinding en zorg voor elkaar niet vanzelfsprekend is.

Hoe maak ik het verschil in mijn klas of school? Kan ik verbonden blijven met ‘het waarom’ van de dingen die we doen en daarover uitleg geven? Kan ik contact maken met de behoeften van mezelf en de ander, in plaats van me te verliezen in het managen en corrigeren van gedrag? Kan ik duidelijk aangeven wat ik nodig heb en afspraken maken die voor iedereen werken? Kan ik als leerkracht, IB’er of directeur bijdragen aan veiligheid en verbinding waardoor iedereen zich durft uit te spreken? Om vanuit daar samen te werken met kinderen/jongeren, collega’s en ouders op basis van keuze en inclusie, in plaats van mee te bewegen uit gewoonte of angst.

Verbindende communicatie stelt volwassenen in staat om verbinding voor te leven. Deze leergang is daarop gericht. Het biedt concrete mogelijkheden om hier binnen de structuur van het onderwijs vorm aan te geven.

Inhoud
Blok 1 – De verbinding met mezelf

Naast kennismaking, bouwen we in dit blok samen aan onze leeromgeving. Dit doen we op basis van Verbindende Communicatie. We leven voor hoe onderwijs in verbinding eruit kan zien. Daarnaast staat het thema ‘zelfverbinding’ centraal. Meer inzicht en begrip over jezelf, vergroot de kans op meer begrip voor een ander. Door te weten wat er in me leeft, wat ik nodig heb, kan ik voor mezelf zorgen als het uitdagend wordt en dit ondersteunt je in het werken met kinderen aan sociaal-emotionele vaardigheden en empathie. We ontwikkelen vaardigheden en gaan dieper in op vragen als: Wie ben ik als leerkracht/IB’er/directeur? Wat vind ik in deze rol belangrijk? Wat vind ik lastig in relatie tot het onderwijsaanbod, de onderwijsvorm, de leerlingen/studenten, collega’s en ouders? En wat wil ik leren?

Blok 2 – De verbinding met en tussen kinderen/jongeren

We zoomen in op de relatie tussen onszelf en kinderen/studenten en kinderen/jongeren onderling. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: motivatie, conflicthantering, het maken en breken van afspraken, leiderschap, groepsvorming, kind/student-gesprekken en het onderwijsaanbod. We onderzoeken hoe we op basis van Verbindende Communicatie een positieve impact kunnen hebben op deze thema’s.

Blok 3 – De verbinding met ouders en collega’s

Op de momenten dat we flow en gemak ervaren binnen de communicatie met anderen kost samenwerking minder moeite en energie. De kwaliteit van die samenwerking blijkt vaak pas op het moment dat er conflicten ontstaan. We oefenen in dit blok de vaardigheden die bij dragen om door lastige momenten en conflicten heen te bewegen. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: win-win, oudergesprekken, feedback geven en ontvangen, leerlingbesprekingen, vergaderingen en besluitvorming.

Integratiedag – Verbindende Communicatie binnen de school

Op deze dag kijken we terug en vooruit. Waar staan we nu en waar willen we naartoe? We delen ervaringen en praktijkvoorbeelden. Ook maken we ruimte voor intervisie op basis van Verbindende Communicatie.

Praktische informatie
Tijd: 9.15-16.30 uur

Blok 1: Vrijdag 1 oktober & vrijdag 12 november 2021
Blok 2: Vrijdag 10 december 2021 & vrijdag 21 januari 2022
Vrijdag 11 februari 2022 Ai-Opener Onderwijsmiddag
Blok 3: Vrijdag 25 maart & vrijdag 8 april 2022
Integratiedag: Vrijdag 17 juni 2022

Locatie: Gebouw De Heuvel, Grote Kerkplein 5, Rotterdam

Aantal deelnemers: maximaal 25

Prijs voor ZZP-ers € 1.450,- en voor deelnemers van wie de organisatie betaalt € 1.950,-. Deze bedragen zijn vrijgesteld van BTW. Dit is inclusief consumpties, lunches en studiematerialen.

Wil je contact met ons op nemen als de financiën een belemmering vormen voor jou of je organisatie om deel te kunnen nemen aan de training? Wij staan ervoor open om daar een gesprek over te voeren omdat onze intentie is om bij te dragen aan een wereld die voor iedereen werkt.

Praktische informatie

Start Datum: 12.11.21
Datum/Tijd: 12/11, 10/12 (2021), 21/1, 11/2, 25/3, 8/4, 17/6 (2022) | 09.15 - 16.30 uur
Adres:
Plaats: Rotterdam
Prijs: Prijs voor ZZP-ers € 1450,- en voor deelnemers van wie de organisatie betaalt € 1950,-. Deze bedrage
Website: www.ai-opener.nl


Online aanmelden *

Ik meld me aan voor Leergang Verbindende Communicatie in het Onderwijs met startdatum 12.11.21
Dit veld graag vullen!
Dit veld graag vullen!
Dit veld graag vullen!
Dit veld graag vullen!

* Voorwaarden online aanmelden / privacy statement:

  • Je contactgegevens en bericht worden per email verzonden aan de trainer en zijn via een beveiligde login op de GC Kring website alleen door de trainer te bekijken.
  • Je ontvangt van de trainer altijd een persoonlijke bevestiging van je deelname en zijn/haar algemene voorwaarden.
  • Heb je deze binnen een week nog niet ontvangen? Neem dan alsnog telefonisch contact op.
  • Uiterlijk 1 week na de startdatum van de training worden jouw aanmelding gegevens voor deze training van de GC Kring website verwijderd. De trainer behoud uiteraard wel je gegevens en zal zelf zorg dragen voor goede en beveiligde verwerking en opslag van je gegevens.
Eva Maria Schneijderberg

Eva Maria Schneijderberg

Bovenkerkerweg 114
1188 XJ Amstelveen

06 14246124

evamaria AT levenverrijkendonderwijs DOT nl

www.levenverrijkendonderwijs.nl

KvK/ondernemingsnummer: 55567789