Menu

Levenverrijkend Onderwijs

Vanuit de betekenis die Verbindende Geweldloze Communicatie binnen mijn persoonlijk leven heeft, bied ik open introductie- en verdiepingstrainingen aan. Hierin komt de brede toepasbaarheid van dit proces aan de orde en werken we met casussen die zowel privé, opvoedings- als werkgerelateerd kunnen zijn.

Als oud- leerkracht draag ik graag bij aan de toegankelijkheid van Verbindende Geweldloze Communicatie binnen het onderwijs. Het trainen van leraren en docenten brengt mij hoop voor de toekomst.

Levenverrijkend Onderwijs is een visie op onderwijs gebaseerd op het gedachtegoed van Marshall Rosenberg: Non- violent Communication. Deze visie biedt o.a. leraren concrete handvatten om vanuit samenwerking het onderwijs vorm te geven. Het voorleven van democratische waarden in besluitvorming en conflicthantering, gedeelde verantwoordelijkheid en het geven van feedback nodigt kinderen uit om vanuit intrinsieke waarden te participeren.

Op deze wijze wordt “De school een oefenplaats voor jonge mensen waar ze ondersteund worden in het ontwikkelen van het begrip en de vaardigheden die nodig zijn om wijze leden te worden van een wereldwijde gemeenschap en co- creators van een vreedzame, rechtvaardige en duurzame wereld”* visie CNVC.

Je kan me bereiken via evamaria@levenverrijkendonderwijs.nl voor informatie over mijn aanbod en voor aanbod op maat. (Interactieve lezing, ouderavond, studiedag, workshop of training)

Eva Maria Schneijderberg (1976) is CNVC gecertificeerd trainer Nonviolent Communication.

Eva Maria Schneijderberg

Eva Maria Schneijderberg

Bovenkerkerweg 114
1188 XJ Amstelveen

06 14246124

evamaria AT levenverrijkendonderwijs DOT nl

www.levenverrijkendonderwijs.nl

KvK/ondernemingsnummer: 55567789

Agenda trainingen Geweldloze Communicatie Eva Maria Schneijderberg