Menu

De Taal van het hart. Ai-opener

Mijn activiteiten

Met plezier en passie geef ik trainingen in Geweldloze Communicatie aan groepen/teams in organisaties en aan individuen, door middel van workshops, trainingen en coaching.

In de gezondheidszorgsector werk ik met zorg professionals, die ik handvatten in Geweldloze Communicatie geef, waardoor zij in staat zijn onbegrepen gedrag van cliënten en/of bewoners te interpreteren als gevoelens en behoeften. Als gevolg daarvan zijn zij beter in staat contact te maken met en bij te dragen aan het welzijn van de cliënt.

Daarnaast leren zij gedrag en emoties van zichzelf, collegae, familieleden en andere betrokkenen beter begrijpen. Hierdoor zijn zij in staat tot diep contact en kunnen zij meer plezier beleven aan gezamenlijk bijdragen en aan elkaars welzijn.


Geweldloze communicatie

De 'taal van het hart’ geeft informatie, inzichten en handvatten om te luisteren en aft e stemmen op jezelf en anderen. Wanneer je je kwetsbaar opstelt en vanuit openheid spreekt, kan er contact ontstaan vanuit verbondenheid, mildheid en liefde voor jezelf en anderen. Dit maakt de kans op een meer harmonieuze wereld groter.


Over mijzelf

Ik geloof in de goedheid van de mens. Ik wil ontdekken wat er achter andermans of eigen gedrag zit...wat de ander of mij zelf drijft om zo te handelen. Het is mijn wens bij te dragen aan een wereld waarin mensen zichzelf en elkaar werkelijk verstaan, door ons in te leven en te verbinden met elkaar. Mijn ervaring is dat dit leidt tot wederzijds respect, helderheid, vertrouwen, ruimte, mildheid, verbinding en harmonie.


Hartelijke groet
Tineke Hertsenberg

Tineke Hertsenberg

Tineke Hertsenberg


Nijmegen

0640073188

Tinekehertsenberg AT icloud DOT com

www.detaalvanhethart.nl, www.Ai-Opener.nl

KvK/ondernemingsnummer: 101 45 124