Menu

Internationale Richtlijnen

voor het delen van GC voor niet gecertificeerde trainers

 

Kan ik Geweldloze Communicatie delen als ik niet gecertificeerd trainer ben?

Jazeker. Als je ervaart hoe GC bijdraagt aan je leven is de volgende stap vaak dat je met anderen wilt delen wat je hebt geleerd. Het is onze droom dat, door gezamenlijke inspanningen, alle mensen en organisaties hun vermogen verdiepen om vreedzaam te communiceren en het leven te dienen. We verwelkomen ieders deelname in het verspreiden van deze droom over de visie van GC en we inspireren je graag om zo authentiek mogelijk en vanuit je hart te delen. De volgende vragen worden vaak gesteld door mensen die hun begrip van GC willen delen met individuen, groepen en organisaties.

 

1 Als je mensen aanmoedigt GC te delen, waarom dan CNVC-gecertifieerde trainers?

Onze intentie is om mensen aan te moedigen hun waardevolle leerervaringen op een betekenisvolle manier door te geven. We promoten GC-onderwijs via ons certificeringsprogramma-voor-trainers, omdat we de integriteit van NVC als onderwijslichaam willen beschermen; dat vinden we waardevol. We streven daarnaar door een gemeenschap van CNVC-gecertificeerde trainers te creëren, met een gedeelde ervaring in het certificeringsproces. Door dit proces ontwikkelen we een relatie met - en vertrouwen we erop dat - CNVC-gecertificeerde trainers de doeleinden en intentie van Geweldloze Communicatie op een nauwkeurige, grondige, consistente en betrouwbare manier communiceren. Gecertificeerde Trainers wordt gevraagd contact te houden met het Center for Nonviolent Communication en met collega gecertificeerde Trainers. Ook vragen we hen en om zich jaarlijks in te zetten om het werk en de missie van CNVC- te steunen, samen met andere overeenkomsten die je kunt vinden in de CNVC- Trainer-overeenkomst.

 

2 Dus iedereen kan zijn eigen ervaringen delen, als het om GC gaat?

Ja! We waarderen het als je zaken deelt vanuit je eigen ervaring en erbij zegt dat, wat je overbrengt, is gebaseerd op jouw begrip van Geweldloze Communicatie. We verzoeken je om Marshall Rosenberg te noemen en lokale/regionale gecertificeerde trainers en organisaties in Geweldloze Communicatie te vermelden, alsmede CNVC contact informatie - www.cnvc.org.

 

3 Waarom begin ik GC en soortgelijke termen cursief geschreven te zien?

Recent is de CNVC Trainersovereenkomst herzien en zijn onze handelsmerk-overeenkomsten verduidelijkt. Hiermee zijn we ons ervan bewust geworden, dat we onze handelsmerk-termen graag willen onderscheiden van de omringende tekst voor identificatie-, duidelijkheid- en merkdoeleinden. Een makkelijke en effectieve manier om dit te doen is door die teksten cursief te schrijven. Wij verzoeken je om  te overwegen deze strategie ook toe te passen in jouw promotiemateriaal, website, enz., wanneer je de handelsmerk-termen vermeldt (zoals hieronder vermeld).

 

4 Kunnen we promotie maken of formele meetings opzetten over Geweldloze Communicatie?

Wil je jouw GC ervaringen delen via bijv. een presentatie, workshop of oefengroep? Dan verzoeken we je om het gebruik van de onderstaande handelsmerk-termen te vermijden in vette koppen, titels of subtitels van je: workshops, materialen en alle media waarmee je jouw werk promoot (zoals op visitekaarten, brochures, e-mail adressen of internet domein namen). Voel je echter helemaal vrij om deze termen te gebruiken wanneer je GC deelt, in de inhoud van je teksten of media promoties van je werk.

We hebben verzoeken gekregen om een ​​lijst met alternatieve namen/titels op te stellen voor niet CNVC-gecertificeerde trainers. Wij ondersteunen graag je creativiteit, keuze en vrijheid om titels te vinden die jouw intentie en persoonlijke focus beschrijven; het opstellen van een specifieke lijst met alternatieven zou wat ons betreft eerder beperkend dan ondersteunend zijn. In plaats daarvan moedigen we je aan om zo creatief mogelijk te zijn. Zo helpen we elkaar herinneren dat er zoveel manieren zijn om de schoonheid uit te drukken die Geweldloze Communicatie in ons leven kan brengen.

Handelsmerk-termen:

-  CNVC
-  Geweldloze Communicatie, een taal van het leven
-  The Center for Nonviolent Communication
-  Het logo, zoals geregistreerd onder USPTO (reg. Nr. 2460893)

 

5  Kan ik zeggen dat ik ‘NVC-trainer’ ben?

CNVC Gecertificeerde Trainers worden geïdentificeerd als trainers die gesponsord worden door CNVC, via de term ‘CNVC Gecertificeerde Trainer’, wat hun verbinding met CNVC tot uitdrukking brengt. Om elke verwarring m.b.t. sponsoring te voorkomen, verzoeken wij je om:
 

  • termen te gebruiken die vrij zijn van iedere implicatie van certificering of sponsoring door CNVC
  • alsook termen die vrij zijn van de handelsmerk-termen (zoals hierboven vermeld) op media en/of materialen, zoals visitekaartjes, brochures, emailadressen en websitenamen.
  • je deelnemers te vertellen dat je niet door CNVC gecertificeerd bent als trainer; geef echter gerust informatie over je eigen werk, trainingen (gebaseerd op GC) en levenservaringen.

 

6 Is dat alles? Willen jullie geen financiële bijdrage ontvangen van mijn workshop

In de spirit van geven en ontvangen, waarin we hopen dat je jouw ervaringen deelt, zouden we een donatie op prijs stellen, . Deze fondsen ondersteunen CNVC in de missie om Geweldloze Communicatie beschikbaar te maken over de hele wereld.

 

7 Kan ik tijdens mijn presentaties materialen gebruiken die door CNVC of CNVC-trainers zijn gemaakt?

Neem alsjeblieft contact op met CNVC voordat je deze materialen gebruikt. De meeste materialen zijn gemaakt voor specifieke trainingen: de helderheid en integriteit ervan komen ons inziens het beste tot hun recht, als ze worden aangeboden binnen de context waarvoor ze zijn ontwikkeld. Als je materiaal van een individu wilt gebruiken, neem dan eerst contact op met die persoon en verwijs altijd naar de maker ervan. Als je jouw eigen materialen maakt of gebruikt, geef dan alsjeblieft aan dat de materialen en de inhoud van wat je deelt ‘gebaseerd zijn op het werk van Marshall B. Rosenberg en het Centrum voor Geweldloze Communicatie.’

 

Heb je nog vragen? Benader ons dan we doen ons best om ze te beantwoorden. Mochten er nog behoeften onvervuld zijn door akkoord te gaan met deze richtlijnen, neem dan contact op met het CNVC-kantoor voor verdere dialoog - voordat jij of je groep buiten deze richtlijnen te werk gaat. Wij kijken ernaar uit om samen te werken in onze zoektocht naar een vreedzamere wereld.

 

CNVC Educational Services Team
The Center for Nonviolent Communication 
November 30, 2016

 

Kijk voor de Engelse versie op de CNVC-website:

https://www.cnvc.org/certification
Scroll naar beneden, naar de:
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) ABOUT THE CERTIFICATION PROCESS
En klik op de laatste vraag: 
CAN I SHARE NONVIOLENT COMMUNICATION IF I AM NOT A CERTIFIED TRAINER?

 

DANK voor het respecteren van
Marshall Rosenbergs levenswerk
 

En voor het door hem opgerichte
Center for Nonviolent Communication