GC Kring

wij trainen op basis van
Geweldloze Communicatie

18 mei 2018
Geweldloze Communicatie (2 dagen basisi)

aanmelden

Communiceren vanuit je hart reikt handvatten aan om vaardig te worden in het verduidelijken van wat er in je leeft en om in contact te blijven met de ander en wat er in die ander leeft.

Tijdens deze basistraining maak je kennis en oefen je met het model van Geweldloze Communicatie zoals dat is ontwikkeld door Marshall B. Rosenberg. Hij gaat er vanuit dat al ons handelen gebaseerd is op het vervullen van behoeften En dat als je communiceert vanuit je gevoelens en behoeften er verbinding kan ontstaan.

Je leert te kijken naar welke niet vervulde behoeften er onder je oordelen liggen.
Je leert helder te formuleren wat belangrijk voor je is.
Je ontdekt dat er andere strategieën mogelijk zijn om je behoeften in te vullen.
Je oefent in het uitspreken van je waarneming, gevoel, behoefte en verzoek.
Je leert zo te luisteren naar de ander dat je kan horen wat voor hem / haar belangrijk is.
Je leert hoe je 'nee' kan ontvangen op je verzoek.

Er zal veel gebruik worden gemaakt van praktijksituaties die door de deelnemers zelf worden aangedragen.

Incl lunch, documentatie en het boek Geweldloze Communicatie ontwapenend, doeltreffend en verbindend van Marshall B. Rosenberg

* De kosten (boek, documentatie, verzorging) voor deze training zijn € 60,-. Daarnaast bepaal je zelf wat je met plezier kan geven als bijdrage voor de training. Dit kan ook met waardebepaling achteraf. Bedenk hierbij dat deze training een onderdeel uitmaakt van mijn basisinkomen en dat wat je geeft dus een bruto vergoeding voor mijn voorbereiding en werk op deze dagen is.

Datum/Tijd: vrijdag 18 en zaterdag 19 mei
Adres: Troelstraweg 79
Plaats: De Bilt
Prijs: € 60,- voor de onkosten. Daarnaast bepaal je zelf wat je wilt bijdragen voor de training.


Aanmelden