GC Kring

wij trainen op basis van
Geweldloze Communicatie

22 mrt 2018
Leergang Verbindend Coachen

aanmelden

Verbindende Communicatie nodigt mensen in organisaties uit tot ‘empowerment’ door hen zelf verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun gevoelens/behoeftes en voor hun gedrag. Daarbij ondersteunt Verbindende Communicatie om daadwerkelijk te luisteren naar jezelf en anderen. Dit sluit naadloos aan bij de doelstelling van coachen: de gecoachte ondersteunen om haar/zijn potentieel te ontwikkelen door bij te dragen aan bewustzijnsontwikkeling.

In de Leergang Verbindend Coachen ondersteunen we jou om zelfstandig te leren coachen. Hetzij als hoofdactiviteit, hetzij als onderdeel van je werk binnen een organisatie. Je krijgt de kans om te oefenen met alle facetten van het coach-vak en wordt begeleid door Jenny Giezeman. Zij heeft zo’n 20 jaar ervaring als coach en heeft één van de eerste coaching-instituten in België opgericht.


Inhoud
Tijdens deze intensieve leergang:
Leer je om met volle aandacht voor de authenticiteit van de coachee én duidelijke doelen de coachee te begeleiden in haar/zijn ontwikkeling
Krijg je tools om de coachee zich te laten verbinden met wat voor haar/hem de essentie is
Ontwikkel je je vermogen om het eigenaarschap bij de coachee te laten
Leer je oordeelloos feedback geven aan de coachee i.r.t. haar/zijn ontwikkelingswensen
Krijg je helderheid over het onderscheid tussen eigen (on) vervulde behoeften tijdens de coachingsgesprekken en die van de coachee
Leer je om te reageren vanuit je waarnemingen tijdens de coachingsgesprekken

Het gedachtegoed en de gereedschappen van Geweldloze Communicatie, ontwikkeld door Marshall Rosenberg, vormen de rode draad bij deze leergang.

Met als resultaat
Voldoende vertrouwen en vaardigheid om na de leergang zelfstandig te coachen.

Voor wie?
Deze leergang is voor iedereen die:
De wens heeft om coach te zijn of coach te worden
De ambitie heeft om mensen met werkgerelateerde ontwikkelingsvragen te begeleiden (bijvoorbeeld in je rol als projectleider, HR-verantwoordelijke, consultant, leidinggevende etc.)
Geraakt wordt door het gedachtegoed en de effectiviteit van Verbindende Communicatie
De bereidheid heeft tot het ontvangen, geven en vragen van feedback
HBO werk- of denkniveau heeft
De mogelijkheid heeft tot coaching in je werk

Voorwaarden
Minimaal 2 dagen introductietraining Verbindende Communicatie (in je werk) of vergelijkbaar. Op verzoek kan een speciaal introductieprogramma op maat worden samengesteld.

Hoe is deze opleiding opgebouwd?
Het programma van de leergang bestaat uit:
Een ééndaagse startworkshop
Vier modules die telkens bestaan uit twee dagen inclusief de tussenliggende avond
Een ééndaagse oefendag
Een ééndaagse integratiedag.
In totaal beslaat deze leergang 22 dagdelen over een periode van ongeveer 8 maanden. Tussen de modules werk je in kleinere intervisiegroepen aan je eigen en elkaars ontwikkeling en oefen je met de aangereikte concepten. Aan het einde van de opleiding zal je gevraagd worden om een reflectieverslag te schrijven over een door jou begeleid coachingstraject.

Werkwijze
De opleiding kenmerkt zich door een behoorlijke dosis theorie, afgewisseld met oefenen met coachsituaties. We besteden tijd aan zelfreflectie, uitwisseling, jouw vragen en feedback. Ons uitgangspunt is dat jij en de andere deelnemers elkaars leerproces activeren door elkaar feedback te geven op elkaars gedrag en opvattingen in functie van het ontwikkelingsproces als coach.

Aantal deelnemers
Minimaal 6 en maximaal 12.

Trainer
Jenny GiezemanDe training wordt gegeven door Jenny Giezeman. In 2005 werd zij geraakt door Geweldloze Communicatie wat voor haar de ‘missing link’ was. Mensen in contact brengen met wat er voor hen werkelijk toe doet, leidt tot een grotere zelfacceptatie en mildheid waardoor er ruimte kan ontstaan om anders in relaties te gaan staan. Zij is internationaal gecertificeerd trainer in Geweldloze Communicatie en heeft Marketing Management gestudeerd in Rotterdam. Voordat zij zelfstandig ondernemer werd (2000) heeft zij ruim 10 jaar internationaal leiding gegeven bij 3M Nederland waar zij verantwoordelijk was voor business to business en overheidsmarkten. Momenteel geeft zij trainingen in Verbindende Communicatie en begeleidt zij organisaties die een organisatiecultuur gebaseerd op respect, eigenaarschap eerlijke communicatie, resultaatgerichtheid en betrokkenheid willen ontwikkelen. Daarnaast leidt zij HR-verantwoordelijken, consultants, trainers en leidinggevenden op tot professionele coaches.

Data
Workshop: 22 maart 2018
Module 1: 19 en 20 april 2018
Module 2: 17 en 18 mei 2018
Module 3: 14 en 15 juni 2018
Module 4: 13 en 14 september 2018
Oefendag: 2 oktober 2018
Afsluiting – integratiedag: 13 november 2018

Locatie
Centrum Djoj, Antony Duyklaan 5-7, 3051 HA Rotterdam

Kosten
De all-in kosten

Datum/Tijd: 22-3,19/20-4,17/18-5,14-15/6, 13-14/9, 2/10, 13/11
Locatie: Centrum Djoj
Adres: Antony Duyklaan, 5-7
Plaats: Rotterdam
Prijs: € Voor organisaties: €4.750,- en voor ZZP-ers/particulieren: €3.750,- (vrijgesteld van BTW)


Aanmelden