Menu

Zakelijk: Integratiejaar Verbindend Communiceren 2022/2023
12.01.23

Integratiejaar | 12-daagse
Voor iedereen die zich als mens wil ontwikkelen en Verbindende | Geweldloze Communicatie bijna gedachteloos wil kunnen toepassen.

Al 20 jaar onze beproefde opleiding! Deze intensieve jaaropleiding heeft effect in zowel je persoonlijke leven als je werkleven en zorgt voor rust, balans en meer regie. De duur en de opzet zorgen voor vergaande verdieping, verbreding en verinnerlijking van de theorie, gericht op het toepassen van de processen in interactie met anderen.

Deze opleiding van zes keer twee dagen is het logische vervolg op de Introductietraining ‘Het Model’ en de verdieping ‘Empathisch luisteren en reageren’ Het Integratiejaar is een onderdeel van het opleidingstraject om gecertificeerd trainer te worden.

Waarom deze training
Hoe beleef ik de theorie en de processen in mijn leven? Begrijp en doorleef ik de principes en hoe geef ik dit vorm in mijn leven? Hoe kan ik dit in mijn communicatie stijl integreren en automatiseren?

Door de vorm en inhoud van de opleiding word je uitgenodigd voor het aangaan van een persoonlijk proces, je kiest hierin je eigen focus en ontwikkelingsdoel.

De opleiding is thematisch van opzet en bestaat uit zes blokken van twee dagen met een doorlooptijd van één jaar. Tussen de bijeenkomsten door wordt er met buddy’s en intervisiegroepen gewerkt aan specifieke onderwerpen. De ervaring leert dat deze opzet leidt tot een sterke verankering van de toepassing van Verbindende | Geweldloze Communicatie.

De groep

De vaste groep deelnemers vormt een belangrijk onderdeel van het Integratiejaar. Door interactie, reflectie en uitwisseling creëer je samen met de trainer(s) veiligheid. Eigen casussen worden ingebracht en hebben ook in de tussentijdse intervisie bijeenkomsten een duidelijke rol.

Verbindend | Geweldloos Communiceren als levenshouding integreren

Onbewust bekwaam zijn in het hanteren van het model en de grondbeginselen van Verbindend | Geweldloos Communiceren:

Wat leeft er in mij, wat nog niet gezien en gehoord is?
Hoe kan ik hier uiting aan geven in mijn eigen woorden?
Hoe kan ik anders omgaan met mijn emotionele pijn?
Wat leeft er in de ander?
Hoe kan ik daar contact mee maken?
Hoe ga ik om met de emotionele pijn van de ander?
Het waarderen en vieren van de verbinding met mezelf en de ander.

Voor wie
De training is geschikt voor iedereen die na het volgen van de Introductietraining ‘Het Model’ en de Verdieping ‘Empathisch luisteren en reageren’ de wens heeft om Verbindende | Geweldloze Communicatie diepgaand te willen integreren in het dagelijkse werk en/of leven. Niet alleen als communicatievaardigheid, maar als levenshouding.
Schrijf je in voor het Integratiejaar!

Het programma
De opleiding bestaat uit zes blokken, exclusief diner en overnachting, verspreid over een jaar. Elk blok kent een verdiepend thema en borduurt voort op de (leer)ervaringen die zijn opgedaan in het voorgaande blok. Tijdens elk blok ontvang je handvatten voor de integratie van het geleerde in de diverse aspecten van je leven en je werk.

Tussendoor heb je contact met je buddy of intervisiegroep om te oefenen en zijn er opdrachten voor diepgaande integratie.

Elk blok heeft een eigen thema. De invulling kan wijzigen aan de hand van de groepsamenstelling / -dynamiek en leerwensen. In principe zijn de thema’s als volgt:

Blok één | Kennismaken met de deelnemers én met jezelf. Een begin van het ‘automatiseren’ van Geweldloze Communicatie in je dagelijkse leven.
Blok twee | Het vergroten van je empathisch vermogen, bewustzijn van je oordelen en bewust worden van je gevoeligheden.
Blok drie | Verbindende | Geweldloze Communicatie en kinderen.
Blok vier | Het veranderen van vijandbeelden & sociale verandering.
Blok vijf | Verbindende | Geweldloze communicatie in intieme relaties: angstaanjagende eerlijkheid. Gesprekken voeren die je eigenlijk liever uit de weg gaat of ging.
Blok zes | Integratie van je leerdoelen en afronding. Het thema voor deze module wordt bepaald aan de hand van de leerwensen. Het thema zou kunnen zijn: Besluitvormingsprocessen op basis van Geweldloze Communicatie toepassen.

Jouw resultaten
Je leert spelenderwijs Geweldloze Communicatie te verinnerlijken in je dagelijkse doen.
Je leert de taal, principes en luistervaardigheden ‘inslijpen’ die effectieve samenwerking en plezierige menselijke relaties bevordert.
Je bent in staat jouw innerlijke rust en kracht in te zetten voor liefdevolle verbinding in relaties, je familie en met jezelf.

Data:
Module 1: 12 en 13 januari 2023
Module 2: 16 en 17 maart
Module 3: 11 en 12 mei
Module 4: 6 en 7 juli
Module 5: 7 en 8 september
Module 6: 5 en 6 oktober

Praktische informatie

Start Datum: 12.01.23
Datum/Tijd: 12/13 jan 2023, 16/17 mrt, 11/12 mei, 6/7 juli, 7/8 september, 5/6 oktober | 10.00 - 17.00 uur
Adres: Mariniersweg 3
Plaats: Doorn
Prijs: € 3.588,-
Website: vinetraining.nl


Online aanmelden *

Ik meld me aan voor Zakelijk: Integratiejaar Verbindend Communiceren 2022/2023 met startdatum 12.01.23
Dit veld graag vullen!
Dit veld graag vullen!
Dit veld graag vullen!
Dit veld graag vullen!

* Voorwaarden online aanmelden / privacy statement:

  • Je contactgegevens en bericht worden per email verzonden aan de trainer en zijn via een beveiligde login op de GC Kring website alleen door de trainer te bekijken.
  • Je ontvangt van de trainer altijd een persoonlijke bevestiging van je deelname en zijn/haar algemene voorwaarden.
  • Heb je deze binnen een week nog niet ontvangen? Neem dan alsnog telefonisch contact op.
  • Uiterlijk 1 week na de startdatum van de training worden jouw aanmelding gegevens voor deze training van de GC Kring website verwijderd. De trainer behoud uiteraard wel je gegevens en zal zelf zorg dragen voor goede en beveiligde verwerking en opslag van je gegevens.
Anja Nekeman

Anja Nekeman

Mariniersweg 3
3941XK Doorn
030 215 50 60
06 50602057

welkom AT vinetraining DOT nl

www.vinetraining.nl

KvK/ondernemingsnummer: 71305971