Menu

Verbindend Leiderschap
28.09.21

“De kern van verbindend leiderschap is empathie, wat genoemd wordt als de belangrijkste competentie binnen organisaties voor de komende vijf jaar.”

Jouw intenties en kwaliteiten als leider bepalen voor een groot deel het succes dat je weet te realiseren. Ben jij een inspirator voor je teamleden, collega’s en samenwerkingspartners? En kun je bijdragen aan het optimaal realiseren van de organisatiedoelen én een mooiere wereld?

In de leergang Verbindend Leiderschap ondersteunen we jou om de leider te worden die je wenst te zijn. Je krijgt een brede en effectieve toolbox aangereikt die het hart van verbinding raakt. We werken vanuit het paradigma waarbij ieders behoefte ertoe doet en synergie het streven is. Steeds meer leidinggevenden ervaren de meerwaarde hiervan voor zichzelf, hun team en organisatie.

We garanderen je een inspirerend leerklimaat waarbij volop tijd is voor uitwisseling en intervisie met elkaar. Bij de start kies je een eigen project of aandachtsgebied waarmee je gedurende de leergang het geleerde in de praktijk brengt. De resultaten daarvan presenteer je aan het eind.

Met als resultaat

Een forse stap voorwaarts in je leiderschapsontwikkeling waarbij jij uitdagende situaties als verbinder tegemoet treedt en met elkaar tot effectieve oplossingen komt.

Programma

Module 1: Focus op mezelf - Hoe leef ik mijn waarden als leider?
Hoe word ik een verbindend leider? Wat wil ik neerzetten in mijn organisatie en de wereld? Wat zijn mijn angsten en belemmerende factoren? Hoe houd ik de balans in zelfzorg en het appèl vanuit de organisatie? Hoe ga ik om met mijn machtspositie als leider?

In deze module:
ga je direct de diepte in op zoek naar jouw antwoorden op deze vragen
krijg je methodieken aangereikt waarmee je je vermogen tot zelfempathie, zelfreflectie en zelfsturing vergroot
leer je manieren om bewuste keuzes te maken in prioriteiten en grenzen te stellen.
krijg je inzicht in interne machtspatronen en hoe deze invloed hebben op je organisatie

Module 2: Focus op de ander - Hoe creëer ik win-win?

Hoe krijg ik mensen in beweging en wat doe ik bij weerstand? Hoe coach ik teamleden en draag ik eraan bij dat zij eigenaarschap nemen voor wat voor hen essentieel is? Hoe benader ik mijn manager en andere gesprekspartners vanuit gelijkwaardigheid?


In deze module:

ontwikkel je de vaardigheid om ieders belang op tafel te krijgen en van daaruit tot creatieve en gezamenlijke oplossingen te komen
oefen je in radicaal eerlijk spreken versus feedback geven
oefen je verschillende typen gesprekken (o.a. feedback geven, waardering uiten, functioneringsgesprekken) en is er aandacht voor coaching
sluit je aan bij de drijfveren van de ander en ontwikkel je bewustzijn op de tien valkuilen van empathisch luisteren.


Module 3: Focus op de groep - Hoe bevorder ik onderlinge samenwerking?

Hoe zorg ik dat ik een team heb dat gemotiveerd is en in z’n kracht staat? Hoe leid ik inspirerende vergaderingen? Hoe kan ik effectief omgaan met ‘gedoe’ in de groep?

In deze module:

leer je schakelen tussen proces (emoties) en inhoud en resultaten te vieren
krijg je tools die verschillen omtoveren in een rijke kans tot groei op alle niveaus (o.a. op vlak van samenwerking, productiviteit en zelfsturing)
krijg je methodieken om te komen tot effectief overleg en een gedragen besluitvorming
ontwikkel je je vaardigheden om met conflicten in het team om te gaan.

Module 4: Focus op het grotere geheel - Hoe draag ik bij aan mijn organisatie en de wereld?

Hoe zorg ik dat persoonlijke en team/organisatiebelangen in balans zijn? Hoe draag ik bij aan een cultuur van gemeenschappelijkheid in plaats van wij-zij-denken?

In deze module:

sta je stil bij jouw organisatiecultuur en hoe jij daarop invloed kunt oefenen
concretiseer je de kernwaarden van jouw team of organisatie
onderzoek je hoe je tot duurzamere strategieën kunt komen
Module 5: Verbindend leider zijn - Hoe integreer ik mijn nieuwe visie en leiderschapskwaliteiten?

Welke persoonlijke groei heb ik gedurende de leergang doorgemaakt en wat neem ik hieruit mee voor mijn leiderschapsrol? Hoe ben ik congruent in wat voor mij essentieel is en wat ik neerzet?

In de laatste module:

presenteer je de resultaten van jouw proefproject en inspireer je elkaar
formuleer je je persoonlijke visie/missie en verhaal
maak je een actieplan om dit vorm te geven in jouw organisatie.

Werkwijze

In de training worden opdrachten afgewisseld met theoretische concepten en inzichten. Ervaringsgericht leren staat centraal naast uitwisseling tussen de deelnemers en trainers. Op deze manier willen we je ervaringen en vraagstukken vanuit verschillende perspectieven leren vertalen. Deelnemers brengen hun eigen cases en vraagstukken in, zodat theorie en praktijk integreren.

De principes en het gedachtegoed van Geweldloze of Verbindende Communicatie (Nonviolent Communication (NVC)) vormen de rode draad van de training.

Praktische informatie

Start Datum: 28.09.21
Datum/Tijd: 10 dagen |
Adres: Oude vorstseweg 25
Plaats: Eindhout
Prijs: €4000,00 Excl. BTW
Website: blablavorming.be


Corrylaura van Bladel

Corrylaura van Bladel

Rundershoek 31
2430 Eindhout
+32486234257
+32486234257

info AT blabla-blabla DOT be

www.blabla-blabla.be

KvK/ondernemingsnummer: