Menu

Leergang Verbindend Onderwijs
01.10.21

Een school is een oefenplaats waar zowel kennis als sociaal-emotionele vaardigheden geleerd kunnen worden. Het doel is kinderen en jongeren te ondersteunen om straks op hun eigen manier deel te kunnen nemen en bij te kunnen dragen aan een maatschappij waarbinnen iedereen ertoe doet.

Hoe doe je dat nou in de dagelijkse praktijk? Het dagelijkse leven op school bestaat voor een groot deel uit ontmoetingen tussen mensen. Het samenzijn met en lesgeven aan verschillende personen met uiteenlopende karakters en behoeften levert met regelmaat wrijving op.

De intentie en de vaardigheden die verbindende communicatie aanreikt stellen volwassenen in staat om de waarden van dit gedachtegoed voor te leven en te integreren in de structuur van het onderwijs.

Inhoud
Blok 1 – Relatie leerkracht met zichzelf

We nemen onszelf mee in elke situatie. De persoon (leerkracht, docent, IB’er, directeur…) maakt het verschil! Meer inzicht en begrip over jezelf, vergroot de kans op meer begrip voor een ander. Vandaar dat we starten met ‘zelfverbinding’. Vragen zoals: Wie ben ik? Wat vind ik belangrijk? Wat vind ik lastig? Wat wil ik leren? komen in dit blok aan de orde.

Blok 2 – Relatie leerkracht met en tussen kinderen/jongeren

We zoomen in op de relatie tussen leerkracht en kinderen/studenten en kinderen/jongeren onderling. Onderwerpen die bijvoorbeeld aanbod komen zijn: motivatie, conflicthantering, leiderschap, groepsvorming, kind/student-gesprekken en onderwijsaanbod.

Blok 3 – Relatie leerkracht met ouders en collega’s

Conflicten zijn inherent aan contact. Op de momenten dat we flow en gemak ervaren binnen de communicatie met anderen is het vaak gemakkelijk om samen te werken. Of een samenwerking echt goed functioneert blijkt vaak pas op het moment dat er conflicten ontstaan. We oefenen in dit blok de vaardigheden die bij dragen om door conflicten heen te bewegen. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld: win-win, oudergesprekken, feedback geven en ontvangen, leerlingbesprekingen en besluitvorming.

Integratiedag – Verbindende Communicatie binnen de school

Deze dag kijken we terug en vooruit. Waar staan we nu en waar willen we nog naartoe? Ook is er ruimte voor intervisie op basis van Verbindende Communicatie. We delen ervaringen en praktijkvoorbeelden.

Wat levert deze trainig je op?
Je gaat zien dat gedrag informatie geeft over wat jijzelf of een kind/ ouder/ collega belangrijk vindt of nodig heeft.

Je kunt verbindende gesprekken voeren met leerlingen, ouders en collega’s waarbij je oog hebt voor zowel je eigen belangen als die van de ander(en).

Je ervaart meer rust en ruimte in jezelf, ook in omstandigheden die voor jou uitdagend zijn.

Voor wie?
Iedereen die werkt in het onderwijs (PO, VO en alle vormen van hoger onderwijs) die zijn/haar kennis en ervaring met Verbindende Communicatie wil verdiepen. Het gedachtegoed verder wil integreren in z’n dagelijkse onderwijspraktijk.

Om deel te kunnen nemen aan deze leergang, vragen we een minimale ervaring van een tweedaagse introductietraining Verbindende Communicatie.

Trainers
Deze training wordt gegeven door Eva Maria Schneijderberg en Irma Bergmans.

Praktische informatie
Tijd: 9.15-16.30 uur

Dag 1: vrijdag 1 oktober 2021
Dag 2: vrijdag 12 november 2021
Dag 3: vrijdag 10 december 2021
Dag 4: vrijdag 21 januari 2022
Onderwijsmiddag: vrijdag 11 februari 2022
Dag 5: vrijdag 25 maart 2022
Dag 6: vrijdag 8 april 2022

Locatie: Gebouw De Heuvel, Grote Kerkplein 5, 3011 GC Rotterdam

Aantal deelnemers: maximaal 18

Prijs voor ZZP-ers € 1.450,- en voor deelnemers van wie de organisatie betaalt € 1.950,-. Deze bedragen zijn vrijgesteld van BTW. Dit is inclusief consumpties, lunches en studiematerialen.

Wil je contact met ons op nemen als de financiën een belemmering vormen voor jou of je organisatie om deel te kunnen nemen aan de training? Wij staan ervoor open om daar een gesprek over te voeren omdat onze intentie is om bij te dragen aan een wereld die voor iedereen werkt.

Deelnemers uit België kunnen voor deze opleiding een subsidieaanvraag doen bij de kmo-portefeuille en zo tot 30% van het nettobedrag laten subsidiëren.

Meer informatie
Bel (010-465 00 68) of mail ons voor meer informatie.

Praktische informatie

Start Datum: 01.10.21
Datum/Tijd: 1/10, 12/11, 10/12 2021, 21/1, 11/2, 25/3, 8/4 2022 |
Adres: Centrum Djoj
Plaats: Rotterdam
Prijs: Prijs voor ZZP-ers € 1.450,- en voor deelnemers van wie de organisatie betaalt € 1.950,-. Deze bedra
Website: www.ai-opener.nl


Online aanmelden *

Ik meld me aan voor Leergang Verbindend Onderwijs met startdatum 01.10.21
Dit veld graag vullen!
Dit veld graag vullen!
Dit veld graag vullen!
Dit veld graag vullen!

* Voorwaarden online aanmelden / privacy statement:

  • Je contactgegevens en bericht worden per email verzonden aan de trainer en zijn via een beveiligde login op de GC Kring website alleen door de trainer te bekijken.
  • Je ontvangt van de trainer altijd een persoonlijke bevestiging van je deelname en zijn/haar algemene voorwaarden.
  • Heb je deze binnen een week nog niet ontvangen? Neem dan alsnog telefonisch contact op.
  • Uiterlijk 1 week na de startdatum van de training worden jouw aanmelding gegevens voor deze training van de GC Kring website verwijderd. De trainer behoud uiteraard wel je gegevens en zal zelf zorg dragen voor goede en beveiligde verwerking en opslag van je gegevens.
Eva Maria Schneijderberg

Eva Maria Schneijderberg

Bovenkerkerweg 114
1188 XJ Amstelveen

06 14246124

evamaria AT levenverrijkendonderwijs DOT nl

www.levenverrijkendonderwijs.nl

KvK/ondernemingsnummer: 55567789