Menu

Online GC Mediation interactieve introductietraining
05.01.21

GC Mediation (Geweldloze Communicatie en Mediation) is een benadering die er op is gericht om betrokkenen beter met elkaar te laten communiceren. Mensen die elkaar beter begrijpen komen zo vanuit zichzelf tot oplossingen waarbij zij het meest gebaat zijn. De mediator speelt daarbij een actieve rol en ondersteunt waar nodig, zodat de essentie van iedere boodschap wordt begrepen. Omdat mensen zich zo beter in elkaar kunnen verplaatsen transformeert de situatie of het conflict.

OPEN DIALOOG
Onder begeleiding van een mediator biedt GC Mediation een veilige omgeving voor een open dialoog die betrokkenheid tussen de aanwezigen creëert. Hierdoor gaan de deelnemers opnieuw nadenken over de door hun ingenomen standpunten en krijgen zij een andere kijk op de situatie. Dit resulteert in nieuwe mogelijkheden om samen te zijn, te leven en te werken.

BEGELEIDING
Als mediator schept jij de voorwaarden voor de GC Mediation. Je begeleidt het proces, licht dit toe en helpt de aanwezigen de intentie en betekenis van wat zij gezegd en gehoord hebben duidelijk te krijgen. De afspraken zijn in het belang van allen die aan de mediation deelnemen opgesteld. Indien nodig herinner je de aanwezigen aan de gemaakte afspraken. Een GC Mediation kent geen vooraf bepaald doel of uitkomst, anders dan dat het zich richt op het opnieuw tot stand komen van begrip tussen alle betrokkenen. De ervaring leert dat als dit eenmaal tot stand is gekomen dit begrip nieuwe mogelijkheden voor alle deelnemers genereert.

WAT LEVERT DEZE TRAINING JE OP?

Je gaat zien hoe je meer begrip tussen partijen tot stand brengt.
Je gaat de positieve intentie achter alle gedrag zien en leert daar beter op in te  spelen.
Je maakt een begin met luisteren en spreken vanuit verbondenheid waardoor rust in de mediation ontstaat.
Je gaat het belang zien van het innemen van een actieve rol in het verhelderen van de communicatie tussen partijen.
Je krijgt een bredere en diepere kijk op wat partijen beweegt en dit vergroot de mogelijkheid om tot een bevredigende oplossing te komen.
Je krijgt inzicht in gedrag en communicatiepatronen van mensen en leert zonder oordeel te reageren.
PROGRAMMA
Tijdens deze dag krijg je een andere kijk op de mediation zoals je deze gewend bent en ervaar je zelf het verschil dat dit uitmaakt door de nieuwe vaardigheid te oefenen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

De basis van Geweldloze Communciatie (GC)
De definitie van en perspectief op een conflict
Strategie
De elementen van de GC Mediation
De mediator als tolk tussen partijen
PE PUNTEN
Deze training is door de MfN geaccrediteerd voor 8 PE-punten in Cat. 1A en door het IMFO/vFAS voor 6 PE punten. De nodige vaardigheden komen ook aan de orde in de training Mediatior I die 30 PE-punten vFAS en MfN 30 PE-punten oplevert in Cat. 1A.(effectieve tijdsbelasting 6 uur p.d.)

Graag hier aanmelden https://www.bridgingspaces.nl/trainingen/gc-en-mediation/

Praktische informatie

Start Datum: 05.01.21
Datum/Tijd: 05, 12, 19 en 26 januari 2021
Adres:
Plaats: Online via Zoom
Prijs: €275,-
Website: www.bridgingspaces.nl


Govert van Ginkel

Govert van Ginkel

Weerdstede 79
3431 LT Nieuwegein
0308784645
06-21227351

mail AT govertvanginkel DOT nl

www.govertvanginkel.nl

KvK/ondernemingsnummer: 30230515