Menu

Online training GC begeleiding van conflicterende ouders en kind
14.12.20

Module I
Deze praktijkgerichte 5-daagse training die wordt gegeven over een periode van 4 tot 8 weken is bedoeld voor Jeugd en gezinsprofessionals die zich willen verdiepen in de toepassing van de taal, vaardigheden en bewustzijn van Geweldloze Communicatie (GC) bij begeleiding van ouders in conflict en hun kinderen.

Deze training wordt in het Nederlands gegeven en begeleid. De methodiek is gebaseerd op Geweldloze Communicatie.
De training is gericht op deskundigheidsbevordering van de professionele ontwikkeling van de jeugd- en gezinsprofessional.

De training is ervarings- en praktijkgericht en bevat presentatie (theorieoverdracht rond GC), oefeningen (aan de hand van hulpvragen uit de eigen praktijk), reflectie (verdieping van begrip van GC aan de hand van de eigen ervaring), uitwisseling en discussie, casussen (uit de eigen praktijk).

Het hart van de training bestaat uit het driestoelen-leermodel: leren door te doen, door ter plekke coaching en feedback vanuit verschillende perspectieven. Het driestoelenmodel geeft gelegenheid om de jeugdhulpverlener, ouders of kind en toeschouwer te zijn in rollenspellen rond conflictsituaties. Voor een optimaal leerproces rouleren de rollen.

Leerdoel:
Kennis van en oefening in het begeleidingsproces dat door Marshall Rosenberg (grondlegger van GC) is ontwikkeld:
– Een model in vijf stappen (de plek van waarneming, gevoel, behoefte, verzoek en empathisch aanwezig zijn)
– De valkuilen bij jeugd- en gezinsprofessionals – verwarring over waarneming/oordeel, gevoel/gedachte, behoefte/strategie, verzoek/eis /verschil in waarneming bij kind / ongelijk gestemde ouders en eigen inbreng van deelnemers
– Negen begeleidingssvaardigheden (waaronder het vertalen van waarneming/gevoel/behoefte, het laten benoemen daarvan door ouders en kinderen, onderbreken, ‘tracking’)
– pre-/post begeleiding (zelfzorg voor/van de jeugd- en gezinsprofessional en bewustwording van een leer- groeicyclus)

Leeruitkomst:
Jeugdhulpverleners kunnen het proces van Geweldloos Communiceren in de eigen praktijk toepassen bij begeleiding van ouders die in conflict zijn, en samen 1 of meerdere kinderen hebben.
Zij kunnen de verschillende hulpvragen specifiek herkennen, het kind centraal plaatsen via de methodiek, met empathie naar eigen ouders, waardoor zij beiden openstaan voor verdere verbetering in communicatie en uitkomsten voor hun kinderen.
De jeugd- en gezinsprofessional behandelt het proces met zelfzorg en reflectie op eigen handelen.

Accreditatie PE-punten
De stichting Kwaliteitsregister Jeugd SKJ heeft 40,5 PE-punten aan deze training toegekend.

Aanmeldingen graag via mijn website https://www.bridgingspaces.nl/inschrijven/?ID=2726

Praktische informatie

Start Datum: 14.12.20
Datum/Tijd: 14, 21, 28 december 2020, 4, 11, 18, 25 januari, 1,8,15,22, februari, 1,8,15,22 maart 2021 | 10-17 uur
Adres:
Plaats: Online
Prijs: €975,-
Website: www.bridgingspaces.nl


Govert van Ginkel

Govert van Ginkel

Weerdstede 79
3431 LT Nieuwegein
0308784645
06-21227351

mail AT govertvanginkel DOT nl

www.govertvanginkel.nl

KvK/ondernemingsnummer: 30230515