Menu

Introductie Verbindend Communiceren in het Onderwijs 2-daagse
12.06.19

Onderwijs
De jaren die (jonge) mensen op school doorbrengen zijn kostbaar, daar is iedereen die iets met onderwijs te maken heeft, van doordrongen. Hoe creëren we samen een pedagogisch klimaat waarin ruimte is voor de leerling, de student, de docent, ouders én alle anderen die deel uitmaken van het onderwijssysteem?

Geweldloze Communicatie of Verbindende Communicatie kan hiertoe de sleutel zijn, omdat het concrete handvatten biedt om elkaar te verstaan. Het is een taal zonder schuld en verwijten, waar we onze aandacht te richten op wat we werkelijk belangrijk vinden en van daaruit, in afstemming, onze acties vorm te geven.

Leerlingen/studenten zullen meer en meer ervaren dat ze gezien en gehoord worden en daardoor vanuit intrinsieke motivatie aan de slag gaan. Ook geeft GC de docent/leerkracht concrete handvatten om:

te reflecteren op eigen gedrag;
met conflicten om te gaan op een manier die herstellend werkt in plaats van bestraffend;
gedragen besluiten te nemen en afspraken te maken;
bekrachtigende feedback te geven op inhoud van werk of gedrag.
Zo kan de school een oefenplaats worden waar jonge mensen zich bekwamen in deelname aan een democratische samenleving. De focus ligt op gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking.

Ons programma sluit aan op de vraag vanuit het onderwijs om op een vakoverstijgende wijze vorm te geven aan burgerschap, vredeseducatie en emotionele intelligentie.

De trainingen zijn gericht op een ieder die bijdraagt aan het creëren van een schoolklimaat van samenwerking. Dus zowel op leraren/ docenten, directie, bestuur, MR leden, Ouderraden, bouwcoördinatoren etc, omdat de concrete toepassingen in de klas ook vertaald kunnen worden naar andere situaties.

Een docent beschrijft het als volgt:

“Daags na de afronding van de introductiecursus ben ik met behulp van de NVC-feedbackbox in gesprek gegaan met meerdere leerlingen die uiteenlopende begeleidingsbehoeftes hadden. Van een topsporter die haast zou vergeten dat hij ook nog gewoon een tiener is, tot een leerling die niet meer weet wat hem motiveert, tot een jongen die in de loopgraven van een vechtscheiding probeert te overleven. Telkens weer blijkt het een even krachtig als ontroerend én vrolijk makend middel om verbinding tot stand te brengen met gevoelens en behoeftes die tot dan toe in nevelen gehuld leken. Waar verbinding ontstaat, gaat het leven weer stromen.”

Praktische informatie

Start Datum: 12.06.19
Datum/Tijd: 12 en 19 juni
Locatie: de Roos, Amsterdam
Adres:
Plaats: Amsterdam
Prijs:
Website: www.ai-opener.nl


* Voorwaarden online aanmelden / privacy statement:

  • Je contactgegevens en bericht worden per email verzonden aan de trainer en zijn via een beveiligde login op de GC Kring website alleen door de trainer te bekijken.
  • Je ontvangt van de trainer altijd een persoonlijke bevestiging van je deelname en zijn/haar algemene voorwaarden.
  • Heb je deze binnen een week nog niet ontvangen? Neem dan alsnog telefonisch contact op.
  • Uiterlijk 1 week na de startdatum van de training worden jouw aanmelding gegevens voor deze training van de GC Kring website verwijderd. De trainer behoud uiteraard wel je gegevens en zal zelf zorg dragen voor goede en beveiligde verwerking en opslag van je gegevens.
Eva Maria Schneijderberg

Eva Maria Schneijderberg

Bovenkerkerweg 114
1188 XJ Amstelveen

06 14246124

evamaria AT levenverrijkendonderwijs DOT nl

www.levenverrijkendonderwijs.nl

KvK nr: 55567789

20.3 828 21