Menu

GC & Mediation I
28.09.23

Deze praktijkgerichte training wordt gegeven door mr. Govert van Ginkel en is bedoeld voor advocaten en mediators die hun vaardigheden die bijdragen aan het tot stand komen van een duurzame oplossing in of door mediation willen verbreden en verdiepen. Daartoe ga je in deze 5-daagse training intensief aan de slag met taal, bewustzijn en het mediationproces zoals dit door Marshall Rosenberg is ontwikkeld. Ook zij die voor mediation belangstelling hebben of zich regelmatig met conflictbemiddeling bezig houden kunnen aan deze training deelnemen.

Permanente Educatie
De training is erkend door de MfN en vFAS. Mediators krijgen voor deze training 30 PE punten in categorie. 1A.
NOvA PE/vaardigheidspunten kunnen mb.v. het certificaat van deelname zelf bij de NOvA worden aangevraagd.

Inhoud/onderwerpen

Je wordt je bewust van de invloed die taal heeft en ontwikkelt vaardigheden die een positieve invloed op het verloop van conflicten uitoefenen. Authenticiteit, integriteit en het nemen van verantwoordelijkheid zijn hierbij belangrijke elementen. Als mediator vervul je een belangrijke rol en heb je tevens een voorbeeldfunctie. De wijze waarop je communiceert beïnvloedt direct de houding van partijen en de uitkomst van het mediationproces.

Steeds terugkerende elementen in dit proces zijn:

De wijze waarop en wat je waarneemt.
De (betekenis van) gevoelens die hierdoor ontstaan.
De waarden en behoeften die hieraan ten grondslag liggen.
Het verzoek als de concrete wijze waarop om actie wordt gevraagd.
De betekenis van communicatie is het eerste dat bij een conflict verloren gaat. Het GC mediationproces brengt deze betekenis in de communicatie terug.stelt de mediator in staat om boodschappen van partijen naar de (positieve) intentie die er achter schuilgaat te vertalen. Dit creëert wederzijds begrip en bespoedigt het verloop van de mediation. GC helpt de mediator bij het identificeren van de kern van het conflict en verschaft partijen inzicht in hun situatie. Her- en erkenning van de onderliggende behoeften en de oorspronkelijke intentie draagt

bij aan het herstel van de relatie en het onderlinge vertrouwen. Ingenomen blokkerende standpunten worden losgelaten en er ontstaat bereidheid om naar een voor ieder bevredigende oplossing te zoeken. Dit maakt een duurzaam resultaat mogelijk. Ook je eigen positie als mediator komt aan de orde. Hoe zorg je voor zelf in en tijdens dit proces dat je begeleidt en maak je de mediation uiteindelijk voor iedereen tot een succes.

Leerdoelen

1. Kennis van het (GC) mediationproces.

Het model van 4 stappen (waarneming, gevoel, behoefte, verzoek) en empathisch bewustzijn.
Het overkomen van complicaties bij mediation (verwarring die ontstaat door het niet onderkennen van het verschil tussen waarneming en interpretatie, gevoel en gedachte, behoefte en strategie, verzoek en eis).
Mediationvaardigheden (o.m. neutraal waarnemen, correct identificeren van gevoel en behoefte, het vertalen van oordelen, motiveren van partijen, begrip en zelfbeschikking bevorderen, omgaan met emoties, onderbreken, actief luisteren).
2. Het toepassen van het GC-proces en de vaardigheden bij de eigen mediations.

Methodiek

De training is praktijkgericht. Naast theorie- overdracht is er sprake van ervaringsgericht werken. Je past GC op (eigen) casuïstiek toe en je zult je inzicht verdiepen door met anderen samen te werken en uit te wisselen.

GC en mediation II

Mediators die aan GC en mediation I of een gelijkwaardige training hebben deelgenomen kunnen zich daarna verder bekwamen en deelnemen aan de 6-daagse training GC en mediation II (MfN 38 PE punten cat 1A).

Ga voor aanmeldingen naar https://www.bridgingspaces.nl/trainingen/mediator-training/

Praktische informatie

Start Datum: 28.09.23
Datum/Tijd: 28 sept. 12 okt. 2 & 16 & 30 nov. 2023 10-17 uur | 10-17u
Adres:
Plaats: Utrecht
Prijs: € 1975,- (5 dagen inclusief 1 uur intervisie, koffie, thee, lunch, handleiding).
Website: www.bridgingspaces.nl


Govert van Ginkel

Govert van Ginkel

Vrekenhorst 50
3905VL Veenendaal
0318-725280
06-21227351

mail AT govertvanginkel DOT nl

www.govertvanginkel.nl

KvK/ondernemingsnummer: 30230515