Menu

aanaajaanaa connect

Voor mij is geweldloze communicatie een dagelijkse praktijk, een manier om bewustzijn aan te scherpen en contact te maken met mijn innerlijk leven. Het is een omgang met je innerlijk leven en het geweldloze bestaat er uit jezelf geen geweld aan te doen en vanuit dit verlangen te leven. De communicatie is in de eerste plaats met jezelf en dan pas met de ander.

Zelf heb ik kennisgemaakt met geweldloze communicatie in een leefgemeenschap in zuidelijk India in 2012. Het heeft me dichter bij mezelf gebracht en daardoor ook mogelijkheden gegeven om in waarachtige verbinding en communicatie te treden met anderen en de gemeenschap.

Ik deel graag geweldloze communicatie vanuit dit perspectief. Ik bied de veiligheid van het samenzijn in een kleine groep. De klemtoon ligt op het waarnemen en het beleven van het contact maken met jezelf, het leren luisteren naar elkaar en het leren luisteren vanuit een empathische houding. We doen dit niet vanuit een theorie, wel aan de hand van oefenen.
Het perspectief is dus vanuit zelf-verbinding kunnen verbinden met de ander.

Ook de bemiddeling die ik aanbied (voor koppels, ouder/kind, ..) is hierop gebaseerd : de empathische aanwezigheid van een derde persoon geeft soms al voldoende bescherming opdat twee personen anders naar mekaar kunnen luisteren. Waar het kan, blijf ik op de achtergrond. Waar het nodig is, bied ik een ondersteuning.

Carol Gheeraert

Carol Gheeraert

Hoogpoort 25
9000 Gent
0032 477 1980 73

carolgheeraert AT gmail DOT com

www.aanaajaanaa-connect.org

KvK/ondernemingsnummer: