Menu

Een Goed Gesprek

Een gesprek is de meest gebruikte vorm van communicatie en tegelijk misschien wel de meest verwaarloosde. En dat is zo zonde!
Aan iedere belangrijke beslissing gaat een gesprek vooraf. We overleggen over onze toekomstplannen en een conflict proberen we op te lossen met een gesprek. Liefst een goed gesprek. Kortom, we laten veel van gesprekken afhangen.
En wat blijkt? Wij zijn er vaak helemaal niet zo goed in. Het is moeilijker dan we denken. We verwarren een gesprek vaak met een debat, een wedstrijd met een winnaar en verliezer. Ook willen we de ander graag veranderen: “Je moet niet zo rechtlijnig zijn, want…”. Dat draagt zelden bij aan een fijn én goed gesprek. Een open houding, een luisterend oor en verdiepende vragen doen dat vaak wel.
Het gekke is dat we vaak wel weten dat het zo werkt, maar het verdraaid lastig blijkt toe te passen. De manier waarop onze hersenen werken, de waan van de dag, de druk van een deadline; er is veel dat een fijn gesprek in de weg staat.
Een Goed Gesprek probeert daar wat in te betekenen. Via een lichte interventie zoals een eenmalige hulplijn of juist door een intensief traject met training en intervisie proberen we mensen te sterken in hun 'dialoogvaardigheden' en te laten ervaren dat een goed gesprek het halve werk is.
Non Violent Communication is de basis waar vanuit ik werk/wij werken: het is het middel bij uitstek om om verbinding te bewerkstelligen.

Annette Lubbers

Annette Lubbers

Borneokade 141
1019 XC Amsterdam
0612166334

info AT annettelubbers DOT nl

www.eengoedgesprek.nl

KvK/ondernemingsnummer: 34325801