Menu

ISSAC

Opgeleid als logopedist en gedragswetenschapper; werkte o.a.in de gezondheidszorg, jeugdhulpverlening, maatschappelijke opvang en het onderwijs. Sinds 2002 is Irene gecertificeerd trainer en coach communicatieve vaardigheden en persoonlijke effectiviteit. In 2008 maakte zij kennis met Geweldloze Communicatie (GC).

“Mijn hele werkzame leven ben ik actief geweest op het terrein van sociale interventie in de ruimste zin van het woord.
Rond 1978 kwam ik op het spoor van “Vredesopvoeding”. Ik raakte overtuigd van de noodzaak tot groei naar psychische volwassenheid als voorwaarde voor vredesbevordering. De publicatie van het proefschrift van Derksen “Leren om te overleven; noodzaak en mogelijkheden van de vredesopvoeding” (Brussel 1978) is daarbij tot op heden een inspiratiebron. Met name zijn definitie van volwassenheid houdt mij tot de dag van vandaag bezig: “De psychisch volwassen mens is iemand die geestelijk (emotioneel) zo sterk in zijn schoenen staat (wiens zelfgevoel zo sterk ontwikkeld is), dat hij met veranderingen, teleurstellingen, tegenstellingen en conflicten in de wereld zodanig kan omgaan dat zijn gevoel van eigenwaarde niet in die mate in het gedrang komt, dat agressieve gedragspatronen gaan overheersen en een juiste kijk op zichzelf en anderen en op de wereld verloren gaat.”

Nadat ik in 2008 kennis maakte met GC was er voor mij een directe link tussen mijn eerder omschreven persoonlijke visie, missie en doelstelling en GC. In mijn kijk op sociale verandering speelt het streven naar volwassenheid als boven beschreven een belangrijke rol. De laatste 12 jaar heb ik mij intensief verdiept in GC hetgeen leidde tot certificering in 2020.
Het ontwikkelen van een Plek voor Gesprek in Gebouw De Heuvel in het centrum van Rotterdam waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor GC, motiveert mij daarbij enorm.

Irene Smit

Irene Smit

Pompenburg 48
3032 EM Rotterdam
010 21 32 381
06 131 84 361

ireneacsmit AT gmail DOT com

KvK/ondernemingsnummer: 244 45 447