GC Kring

wij trainen op basis van
Geweldloze Communicatie

25 sep 2017
10x GC | Basis Cursus | ma-avond

aanmelden

ontwapenend . doeltreffend . verbindend

Verbeter in 3,5 maand je communicatiekracht en de kwaliteit van je leven. Leer luisteren naar jezelf en je gesprekspartner. Oefen om op te komen voor jezelf met respect voor de ander.


Waarom?

Je intentie is positief, maar je bereikt minder dan je wilt met collega's, leidinggevende, partner of kind. Je hoort dat je vaag bent, langdradig, teruggetrokken of juist te veel woorden gebruikt. In deze cursus leer je duidelijk zeggen wat je wilt zonder te oordelen. Je oefent om in gesprek te blijven, ook als het lastig wordt. Je werkt toe naar meer kwaliteit in je leven en werk door vaardiger te communiceren.

Wat komt aan bod?

Vier manieren van reageren op een lastige mededeling en dat jij jouw reactie kunt kiezen. Je leert conflict ombuigen tot contact, kiezen i.p.v. moeten, waarnemen i.p.v. interpreteren en concrete verzoeken doen i.p.v. eisen stellen. Je oefent met eigen voorbeelden.Je perspectief verschuift van macht over naar macht met, van reactie naar creatie en van inhoud naar essentie.

Wat levert dit op?

Assertiviteit, luistervaardigheid, meer contact met jezelf en van daaruit beter kunnen verwoorden wat je voelt en wilt. Beter de betekenis achter woorden kunnen horen, ook als die lastig zijn. Effectiever omgaan met meningsverschillen en energie. En door 'verwijten heen kunnen horen wat er leeft.

Boek

Bij deze cursus hoort het boek: "Geweldloze Communicatie; ontwapenend, doeltreffend en verbindend" (editie 2011 of later). Als je dat wilt, kun je dit boek via deze website bestellen. Vermeld je boek-interesse dan hier bij je aanmelding.

Datum/Tijd: 2 + 9 + 23 + 30 oktober 6 + 13 + 20 + 27 november 4 december
Locatie: Nieuwegracht 41
Plaats: Utrecht
Prijs: € Kosten: € 385 (particulier)


Aanmelden