GC Kring

wij trainen op basis van
Geweldloze Communicatie

13 sep 2017
Train de Trainer

aanmelden

Vine coaching & training en Ai-opener organiseren in 2014 voor het zesde achtereenvolgende jaar een Train-de-trainer Nonviolent Communication. Deze training is voor iedereen die in contact is met de essentie van NVC, die wil bijdragen aan de ontwikkeling van zichzelf en anderen en het proces van NVC wil leven, uitdragen en verder wil verinnerlijken. Doelgroep is iedereen die door training, coaching, lezingen, oefengroepen of anderszins actief wil bijdragen aan vrede in de wereld en het verspreiden van het gedachtegoed van Marshall Rosenberg. Dus ook voor mensen die niet specifiek de ambitie hebben om trainer te worden.

Zowel Jan van Koert als Martin van der Meulen die de training (bege)leiden zijn door de organisatie van Marshall Rosenberg gecertificeerd als NVC-trainers. Dit houdt o.a. in dat CNVC er vertrouwen in heeft dat zij de integriteit van het gedachtegoed van NVC (kunnen) waarborgen en dat deze trainers Geweldloze Communicatie over kunnen brengen in harmonie met de visie zoals Marshall Rosenberg die heeft ontwikkeld. Deze training staat los van het certificeringtraject van het Center for Nonviolent Communication en leidt op zich niet tot certificering. Voor diegenen die dit ambiëren zal deze training wél bijdragen om het certificeringtraject met succes te doorlopen. De twaalf trainingsdagen tellen daarin ook mee.

De training is interactief. Deelnemers leren door doen en ervaren. Er wordt ook ruimte geboden voor de behandeling van door deelnemers aangereikte onderwerpen. Trainingen die algemene trainersvaardigheden aanleren zijn ruim voorhanden en daarom focust deze training specifiek alleen op het overdragen van kennis in, en het leven van, NVC met individuen en groepen.

Op basis van de ervaring van de eerste 5 jaar is een manual samengesteld van ruim 60 pagina’s waarin theorie, toelichtingen en oefeningen zijn opgenomen. Verder werken we met de ‘NVC Training Course’, een set van 9 CD’s van Marshall Rosenberg. Tevens is bij ieder blok van de training een boekentafel aanwezig met zo’n beetje alle denkbare educatieve materialen op het gebied van Geweldloze Communicatie. Daarnaast zullen er één of meer gasttrainers zijn die een dagdeel van het programma invullen.

Trainingsprogramma
We werken in 4 blokken van drie dagen. De thema’s van de vier blokken zijn:

Blok 1: ‘ik’, vrede in mezelf. Dit blok heeft als kernvraag: hoe bewaar ik op basis van NVC de rust in mezelf als ik tegen mijn eigen oordelen aanloop in mijn rol als mens/trainer/coach etc?

Blok 2: ‘jij en ik’, vrede in mijn relaties. Blok twee gaat over: hoe zet ik NVC in om vrede te creëren tussen mijzelf en de ander binnen de context van een groep (zoals co-trainer, individuele deelnemer, coachee etc.)?

Blok 3: ‘wij’, vrede in mijn omgeving. Blok drie heeft als thema: hoe kan ik als facilitator bijdragen aan de ontwikkeling én aan de harmonie in een groep en de andere omgevingen waar ik deel vanuit maak?

Blok 4: ‘the pudding’, the proof is in the eating. In blok 4 komen alle aspecten geïntegreerd aan de orde in een workshop/training die de deelnemers in groepjes van 3 of 4 zelf organiseren en voor publiek van buiten geven.

Onderwerpen
Tijdens de blokken komt onder meer aan bod:
Bij jezelf blijven, ongeacht wat de groep doet
De kunst van het vragen stellen
Vragen beantwoorden en omgaan met ‘tegenwerpingen’
Het verdiepen van het begrip van “key-differentiations”
NVC toepassen om problemen op te lossen
(Verbinding tussen) de componenten van het proces: demonstraties geven
Nee kunnen zeggen en kunnen ontvangen
Boosheid uitdrukken en ontvangen
Conflict oplossing en mediation
Opzetten van een training, lezing of presentatie
Oefeningen ontwikkelen en uitproberen
Feedback geven en ontvangen (o.m met behulp van video opnamen)
Eerlijkheid in evaluaties en het praktiseren daarvan
Uitvoeren van evaluaties en het ontvangen van deelnemer evaluaties

Ter inspiratie en om met verschillende trainingstijlen in aanraking te komen zullen enkele dagdelen van de training door ervaren gasttrainers worden ingevuld.

Toelatingscriteria
Minimaal 16 dagen training NVC bij een CNVC gecertificeerde trainer of gelijkwaardig. Dit laatste in afstemming met de trainers. Kijk hier voor informatie over het voortraject bij Ai-opener.
Een (telefoon)gesprek met één van de trainers, bij voorkeur de trainer die je nog niet kent.

Praktische informatie
Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 16

Data:
Blok 1, 23 t/m 25 augustus 20165
Blok 2, 12 t/m 14 oktober 2016
Blok 3, 7 t/m 9 december 2016
Blok 4, 25 t/m 27 januari 2017

Tijdstippen: De blokken starten om 10.30 uur op de eerste dag en eindigen om 16.00 uur op de derde dag. Tijdens de blokken kunnen op ad-hoc basis avondactiviteiten worden voorgesteld.

Studiebelasting: Contacturen: 85, voorbereidingsuren: minimaal 50

Datum/Tijd: 13-15/9, 8-10/11, 10-12/1, 7-9/3
Locatie: De Beukenhof
Adres: Capucijnenstraat 46
Plaats: Biezenmortel
Prijs: € Particulieren € 2250,-, ZZP € 3075,-, Bedrijven € 5125,- (vrijgesteld van BTW)


Aanmelden